Vill du bo på hotell vid Moderna Museet?

Ska du besöka Moderna Museet och önskar ett hotell i närheten? Här hittar du en översikt över hotell som ligger nära Moderna Museet i Stockholm.

Moderna Museet är ett av världens ledande museer för modern och samtida konst. Visionen för museet är att fortsätta verka i den anda av öppenhet och experimentlusta som alltid har varit museets signum. Konstens och konstnärernas närvaro är av största betydelse, likaså dialogen med en aktivt deltagande publik. Genom att utveckla detta samspel byggs ett museum för framtiden.

Moderna Museet ska vara:

Ett modigt museum i en större värld som tar risker i konstens namn
Ett öppet museum som omprövar historien och deltar i samtiden
Ett angeläget museum där mötet med den bästa konsten ger kunskap om världen och oss själva
Ett modigt museum

Moderna museet tar risker i konstens namn. På så vis har museet gjorts legendariskt och i denna anda utvecklar vi ständigt verksamheten så att alla konstarter får mötas och samtiden konfronteras med det bästa ur historien.

Ett öppet museum

Moderna Museet är den självklara mötesplatsen för människor som vill se modern och samtida konst. Här visas mästerverk som är kända världen över och som en stor publik gärna återvänder till. Men lika viktigt är att nya impulser möter alla de som är nyfikna på det som skapas idag. Museets samling är en dynamisk och växande resurs som visas ur ständigt nya perspektiv. I växelverkan med de tillfälliga utställningarna uppstår nya erfarenheter.

Ett angeläget museum

Det öppna museet är både en samling av viktiga verk och en rörlig scen för aktiviteter som involverar publiken och världen utanför museibyggnaden. Genom innehållsrika program och lekfulla händelser konfronteras publiken inte bara med konstverken utan med konstnärerna själva. Ytterst handlar det om konsten som en upplevelse för människor i alla åldrar och om konsten som en källa till kunskap – om världen och oss själva.