Hotell i nærheten av Vasaparken

Vasaparken ligger centralt i Vasastaden. Parken är en mötesplats för sport och lek för alla åldrar. Parkleken, bollplanen och skridskobanan är mycket uppskattade och välbesökta. Det finns gångstråk med sittbänkar, bouleplaner, två kaféer, perennplanteringar och en minigolfbana. Vid en av parkentréerna från Torsgatan står Gottfrid Larssons bronsskulptur Arbetaren.